Lean coaching

Met lean coaching werkt Mei An graag met mensen en organisaties die het ‘Lean worden’ zelf in de vingers willen krijgen. En hiermee het maximale uit henzelf en de organisatie halen.

Lean coaching

Lean coaching draagt er aan bij dat de hele organisatie de Lean principes omarmen en doorleven. Organisaties die een mooie uitdaging hebben en deze op eigen kracht willen realiseren. Dus zelf – met iedereen in de organisatie – aan de slag gaan onder leiding van managers die middels Lean Coaching kunnen coachen en verbeteren. Mei An begeleidt hen hierbij en geeft leidinggevenden houvast om effectief veranderingen zélf door te voeren.

Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie. Een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op maximaal waarde creëren en realiseren voor de klant met zo min mogelijk verspilling. Naast een tevreden klant, worden medewerkers meer betrokken en gemotiveerd om het beste eruit te halen voor de klant, de organisatie en henzelf.

Rol van Mei An?

Leidinggevende(n) coachen en de organisatie trainen in de Lean manier van werken. Samen met de organisatie leggen we een basis neer waarmee het management hun uitdaging kan vertalen naar de werkvloer en gaandeweg steeds vaardiger en zelfstandiger wordt in het verbeteren en coachen met de Lean werkwijze. Met andere woorden: ik coach en train hen dit te realiseren.

  • Lean basics
  • Lean Practitioner
  • Kaizen
  • PDCA verbetercirkel
  • Performance Dialoog
  • Mentaliteit van continu verbeteren
  • Coachend leidinggeven

Hoe ziet Lean Coaching eruit?

In een Lean Coaching traject helpt Mei An organisaties verder te bouwen en ontwikkelen in de Lean manier van denken en werken. Middels coaching & training begeleid ik leidinggevende om het beste voor hun organisatie en team te realiseren. De coaching vindt plaats op het werk en is maatwerk qua inhoud, frequentie en omvang van de begeleiding. Hierbij maak ik gebruik van verschillende leerstijlen: doen & ervaren, waarnemen en reflecteren, analyseren en experimenteren.

Direct aan de slag met Lean Coaching?

Wilt u ook meer uit het Lean manier van denken en werken halen of extra support bij Lean-verbetertrajecten in uw organisatie om deze tot een succes maken en te verankeren? Neem dan contact op met Mei An.