Aanpak

coaching aanpakMei An haar aanpak bij een coachtraject is persoonlijk, want zij sluit het traject aan bij de desbetreffende persoon en/of hulpvraag. Zij stemt dit uiteraard met jou af. Het is ten slotte jouw traject.

Het proces start met een eerste contact, meestal per telefoon of e-mail. In dit eerste contact wordt afgestemd wat je precies wilt bereiken met de coaching en in hoe
verre Mei An iets voor je kan betekenen. Daarnaast worden de zakelijke aspecten besproken.

Tijdens het eerste gesprek – het intakegesprek – maken we kennis met elkaar en wordt de vraag of het probleem uitgebreid verkend. In deze coaching sessie wordt duidelijk wat er precies speelt en welk onderliggend probleem een rol speelt. Aan de hand van deze sessie wordt een specifieke aanpak gekozen: een vervolg coaching sessie, specifieke oefeningen en/of training.

In de tweede sessie en de daaropvolgende sessies gaan we  actief aan de slag met het behalen van jouw doel totdat jouw doel bereikt is. Indien van toepassing krijg je oefeningen en/of huiswerk mee. Tijdens deze sessies maak ik gebruik van meerdere technieken, waaronder RET en Neuro Linguïstische Programmering (NLP). In de laatste coachsessie wordt het hele proces geëvalueerd: wat was de vraag en wat is er bereikt? Verder wordt er aandacht besteed aan het vervolg van het reeds gestarte proces van persoonlijke groei.

De coaching kan ook gericht zijn op een team, een groep medewerkers/leidinggevenden die met lean werken en/of de organisatie.

Bij de coaching maak ik veelal gebruik van graphic facilitation. Een beeld zegt ten slotte meer dan duizend woorden. Het helpt begrijpen, ordenen en te herinneren.

Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Het is lastig aan te geven uit hoeveel sessies een heel coachtraject bestaat, maar op basis van mijn ervaring kun je als richtlijn aanhouden dat een relatief “gewone” hulpvraag drie tot zes sessies en een wat “zwaardere” hulpvraag vijf tot tien sessies nodig heeft (inclusief intake).

Een coachtraject kan op elk gewenst ogenblik gestopt worden door de coachee.