Algemene voorwaarden

Afmelding
Bij een coaching sessie geldt dat een afspraak 24 uur van tevoren kosteloos door de cliënt kan worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur, is Mei An genoodzaakt om het uurtarief in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
Mei An is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke ontstaat aan de cliënt door en/of tijdens sessies bij Mei An. Daarnaast blijft de cliënt verantwoordelijk voor de uitkomst van de sessies van Mei An.